Národný projekt
                                   
 „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

 

    Stručný popis projektu


 1. O projekte   
 2. Aktuálny stav projektu
 3. Hlavný cieľ projektu
 4. Špecifické ciele projektu
 5. Digitálny set
 6. eGov služby

Aktivity :

 1. Školenie na tablety 12.12.14
 2. Vyukové prostredie SSUŠ 
 3. Videoexperiment"Trenie"
  metodický materiál
 4. Videoexperiment "Trenie"
  videofilm ( mp4 )

Úvodné okno


 

    
 

Na začiatok stránky

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému na SSUŠ v Žiline

    

     Dotazník pre absolventov .

 

Kontakt - Ing.Bc. Malík Ondrej , projektmanager      

 • adresa: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

 • adresa domov : Turzovka, Závodie 124

 • miestnosť :  učebňa IVTč.216, prípadne  zborovňa školy

 • t. č.: 0907/838381

 • e - mail: malik.ssus#gmail.com ( znak #  nahraďte znakom @)
                  

 • http://www.malikondrej.wz.cz/web/index.htm

   

   

  ... napíšte mi ...

  aktualizované 25.05.2015
  © Ing. Bc. Malík Ondrej

   

   

       Počítadlo návštev :  geoclock8