Zoznámte sa s obsahom školenia na tablety

[tablet Samsung]


12.12. 2014


 

 

Vážení záujemcovia o školenie na prácu s tabletmi, dovoľte aby sme Vás informovali o obsahu 1. stupňa školení, ktoré budú prebiehať prostedníctvom MKS - Moderného komunikačného systému.

 

Čas          Obsah

10 min    "technický" úvod: kontrola spojenia a prenosu

20 min    privítanie, prehľad programu, základné informácie o projekte    DigiŠkola,požiadavky na vypracovanie školských projektov – kritériá, termíny, témy

15 min    príprava učebne na výuku – kalibrácia tabule, prepojenie tabletu s projektorom atď.

 Školské projekty
 

 Čas          Obsah

15 min     Projekt Máme radi Slovensko

30 min    Praktická ukážka prípravy a tvorby kompletného projektu Máme radi Slovensko

Čas          Obsah

30 min     Praktická ukážka prípravy a tvorby kompletného projektu Máme radi Slovensko

15 min    Prenos metodiky z projektu Máme radi Slovensko na iné projekty (Učím sa – učím ťa, Videoexperiment, The School Dance, vlastné školské témy)

Používanie tabletov na vyučovaní

Čas          Obsah

45 min     Práca s tabletom (s aktívnym používaním interaktívnej tabule)

Čas          Obsah

45 min    Práca s tabletom (s aktívnym používaním interaktívnej tabule)

Čas          Obsah 

30 min    Práca s tabletom (s aktívnym používaním interaktívnej tabule)

15 min    Záverečná diskusia, reflexia účastníkov na školenie